Avvisning, beskriver innen klinisk psykologi og psykiatri det at et annet menneske ikke anerkjenner en person, vil ha noe med en annen å gjøre, eller støter en annen fra seg. Varheten for avvisning varierer fra person til person. Stor varhet for avvisning sees ved avhengig personlighetsforstyrrelse, sosial fobi og narsissistisk personlighetsforstyrrelse.