Ayurvedisk medisin, et av verdens eldste medisinske behandlingssystemer; stammer opprinnelig fra India. Innenfor denne retningen konsentrerer man seg om fire hovedområder, nemlig sinn, kropp, atferd og miljø. Kropp og sinn betraktes som en helhet slik at en opererer med en samlet psykofysiologi. I kartleggingen av denne psykofysiologien benytter en seg av tre hovedkvaliteter som kalles «doshaer». Disse tre doshaene er vata (luft), pitta (ild) og kapha (vann). De dominerer i ulik grad hos det enkelte individ og ved ulike sykdommer. Behandlingen består av kost- og livsstilsråd, renselsesprosedyrer, meditasjon og urter. I Norge finnes det et ayurvedisk senter ved Mesnali. Der kan pasientene være på døgn- og ukesbasis.