Bakterietranslokasjon, bevegelse av bakterie til nytt sted på kroppen, brukes spesielt om bakterieovergang fra tarmkanalen til blodbanen, noe som gir blodforgiftning og som intensivpasienter er spesielt utsatt for. Bakterietranslokasjon kan også benevne bakteriers utskillelse av stoffer. Se bakterier og blodforgiftning.