Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, BUP, helseinstitusjon som behandler barn og ungdom med psykiske lidelser og tilpasningsvanskeligheter. BUP samarbeider både med barnevernet og med skolens psykologisk-pedagogiske rådgivningstjeneste (PP-tjenestene) om slike barn, og trekker i høy grad både skolen og familiene inn i sitt behandlingsarbeid.