Basofil, histologisk begrep, fellesbetegnelse på bestanddeler i celler og vev som lar seg farge med fargestoffer som er positivt ladet (kationer). Fra gammelt av feilaktig betegnet «baser» i motsetning til «syrer».