Benledning, overføring av lyd til det indre øre via skallens ben.