Benmineralmåling, måling som benyttes til diagnostikk av osteoporose og vurdering av risiko for benbrudd. Apparaturen som benyttes, baserer seg enten på røntgen eller ultralydteknikk. Vanligvis måles benmassen i rygg, lårhals, underarm eller helben. De røntgenbaserte metodene har meget høy presisjon og kan måle endringer i benmasse ned mot 2–3 %. Ultralydmålingene er mindre presise, men gir opplysninger om benvevets kvalitet. En praktisk definisjon av osteoporose innebærer at kvinner med benmasse mindre enn 2,5 % standard avvik under gjennomsnittet for yngre voksne kvinner betraktes som osteoporotiske.