Bildeplate, plate som har den egenskap at røntgenstråler etterlater seg et latent bilde i form av lagret energi. Ved belysning av platen med en laserstråle frigjøres platens energi som lys. Dette registreres av en fotodetektor, og signalene fra denne digitaliseres i en omformer og printes deretter ut i et analogt «røntgenfilm»-format.