Biomedisinsk teknikk, teknikk som særlig ble utviklet fra slutten av 1950-årene og som muliggjør fysiologiske undersøkelser på mennesker. Ved et samarbeid mellom medisin, biologi og teknikk er det utviklet en teknisk apparatur som gjør det mulig å måle de enkelte organers funksjon. Det er også utviklet elektromekaniske reservedeler som kan erstatte sviktende funksjon i enkelte organer. Et slikt apparat er pacemakeren, som brukes ved behandling av svikt i hjertets ledningssystem.