Brennvidde, avstanden fra en linses eller et hulspeils sentrum til brennpunktet.