bromerte flammehemmere

Penta-BDE
Pentabromdifenyleter
Av /PubChem.
Lisens: Ingen

Artikkelstart

Bromerte flammehemmere er stoffer som er tilsatt i plast for å gjøre dem mindre brannfarlige ved å øke plastens tenntemperatur. De regnes som meget skadelige for helse og miljø. I dag representerer ikke bromerte flammehemmere i mat noen helserisiko, da mengden er svært liten.

Kjemi

Det finnes hovedsakelig fem kommersielt produserte bromerte flammehemmere. Det er de som er mest fokusert på, både av vitenskapen og i miljøhensyn.

Penta-BDE

Pentabromdifenyleter består av to fenylgrupper bundet sammen med et oksygen-atom hvor fem av hydrogen-atomene er byttet ut med brom. Størsteparten av brom atomene vil forekomme i 2, 2', 4, 4', 5 -konfigurasjon. Penta-BDE brukes som flammehemmer i polyuretan-skum, som er brukt mye i møbler.

Okta-BDE

Oktabromdifenyleter består av to fenylgrupper bundet sammen med et oksygen-atom hvor alle utenom ett av hydrogen-atomene på hver fenylring er erstattet med brom. Okta-BDE brukes mest i ABS-plast.

Deka-BDE

Dekabromdifenyleter består av to fenylgrupper bundet sammen med et oksygen-atom hvor alle hydrogen-atomene på hver fenylring er erstattet med brom. Deka-BDE-er har tidligere vært brukt i noen typer gummi og plast til elektronikkutstyr. Det har siden 2008 vært totalforbud mot bruk av Deka-BDE i Norge.

HBCD

Heksabromsyklododekan består av en syklisk hydrokarbonkjede med 12 karbonatomer hvor seks av hydrogen-atomene er byttet ut med brom. HBCD har vært mye brukt i høy-styrke polystyren og i tekstiler.

TBBPA

Tetrabrombisfenol A består av to fenylgrupper bundet sammen med et karbon-atom, hvorpå det også sitter to metyl-grupper. På hver av fenylgruppene er to hydrogen-atomer erstattet med brom og én erstattet med en OH-gruppe. TBBPA brukes i malinger, syntetiske tekstiler og epoksyharpikser til kretskort.

Forurensning

Konsentrasjonen av bromerte flammehemmere i fisk fra Mjøsa var blant de høyeste som er rapportert internasjonalt tidlig på 2000-tallet. Hvorfor det var så høye nivåer i storørreten fra Mjøsa, er ikke kjent. Den mest sannsynlige forklaringen er lokale kilder kombinert med kraftig oppkonsentrering av stoffene på toppen av næringskjeden, fordi Mjøsa har en lang og spesiell næringskjede. Konsentrasjonen i Mjøsa har siden blitt kraftig redusert, og den har holdt seg stabilt lavt siden 2009.

Bromerte flammehemmere er også funnet i isbjørn og polarmåke i Arktis.

Behandling av avfall

Alle produkter som inneholder mer enn 0,25 prosent bromerte flammehemmere, skal behandles som farlig avfall og meldes til miljødirektoratet. For å redusere bruken av dem, blir de i dag erstattet med mer miljøvennlige stoffer.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg