Bronko-alveolær lavage, teknikk for å hente opp prøvemateriale fra bronkier og alveoler. Via bronkoskop instillerer man sterilt saltvann i en bronkiegren. Deretter suger man salvannet opp igjen, og det vil da inneholde celler, proteiner og andre stoffer fra de ytterste bronkialgrenene og alveolene. Dersom det foreligger en infeksjonstilstand, vil saltvannet også kunne inneholde mikroorganismer. Bronko-alveolær lavage brukes både i forskningsøyemed og i mikrobiologisk diagnostikk. En kan i tillegg bruke metoden for å påvise celleforandringer ved kreft i lungene. Enkelte ikke-infeksiøse betennelsessykdommer i lungene gir en karakteristisk fordeling av betennelsesceller i BAL-væsken, for eksempel vil det ved sarkoidose være et større antall lymfocytter enn normalt.