Buproprion, middel brukt ved røykeavvenning. Øker stimuleringen av nervesystemet ved å øke fritt nivå av dopamin, serotonin og noradrenalin i synapsespalten. Tidligere forsøkt som middel mot depresjon.