Cardiazol, kardiazol, legemiddel, dss. pentetrazol. Påvirker sentralnervesystemet.