Cellebehandling, omstridt «alternativ», dvs. ikke vitenskapelig begrunnet behandlingsmåte, hvor pasienten får sprøytet inn celler eller vev fra dyr eller humane fostre. Metodens utøvere, celleterapeutene, hevder at behandlingen bedrer bestemte organers funksjon og at aldersprosessen forsinkes eller motvirkes.