Et celloskop er et instrument til å undersøke celler, for eksempel et mikroskop eller et flowcytometer.