Chaperoner, proteiner som hjelper andre proteiner til å folde seg riktig, bl.a. slik at de unngår å danne inaktive aggregater eller ansamlinger. Ordet betyr egentlig 'anstand', og henspiller på deres rolle i å hindre «utilbørlige» kontakter mellom andre proteiner.