Ciprofloxacin, antibiotikum, DNA gyrasehemmer. Stoffet virker mot et stort spektrum av gramnegative og grampositive bakterier, og virker også på bakterier som ligger inne i cellene. Ciprofloxacin er effektivt mot de fleste infeksjoner i tarmer og urinveier.