Circulus vitiosus, ond sirkel, forløp der to eller flere ugunstige faktorer, f.eks. sykelige forstyrrelser, etter hvert forsterker hverandre.