Clomifentest, test som stimulerer ovariene til eggløsning ved å gi medikamentet clomifen. Dermed hemmes østrogen-reseptorene i hypofysen slik at frigjøringen av follikkelstimulerende hormon (FSH) og modningen av egg i ovariene stimuleres. Benyttes i forbindelse med utredning og behandling av infertilitet.