Crack, kokainpreparat som egner seg for røyking, har fått stor utbredelse i USA, se kokain.