cytotoksiske T-lymfocytter, undergruppe av T-lymfocytter som dreper andre celler direkte, uten medvirkning av antistoffer.