Daktylologi, kommunikasjon ved hjelp av håndalfabet, fingerspråk.