Datasikkerhet, i helsesystemer brukes datasikkerhet både om sikring av pasientdata mot uautorisert innsyn, og om sikring av pasientdata mot sletting eller tyveri. Beskyttelse av sensitive pasientdata stiller strenge krav til datasystemer, og spesielt datanettverk. Dette kan løses dels ved faste og strenge rutiner for datalagring og dataoverføring, dels ved elektroniske beskyttelsesmekanismer (passord, kryptering, anonymisering o.a.). Sikring mot sletting eller datatap innebærer hyppige sikkerhetskopieringsrutiner, i det senere også dublering av selve databaseserverne (dataspeiling).