Defekt, mangelfull utvikling av et organ, en anatomisk struktur eller en funksjon. Ordet kan også brukes om anatomiske eller funksjonelle resttilstander etter skade.