Dekontaminasjon, det å fjerne forurensning, f.eks. bakterier, giftige stoffer eller radioaktive stoffer.