Dekontaminasjon, betyr 'å fjerne forurensning'. Dette kan være for eksempel bakterier, giftige stoffer eller radioaktive stoffer.