Derm-, derma-, dermato-, forstavelser som angir relasjon til huden.