Design, utforming og tilretteleggelse av et eksperiment eller en vitenskapelig undersøkelse, inkludert metodevalg, utvalg av forsøksdeltakere eller pasienter etc.