Design er utformingen og tilretteleggelsen av et eksperiment eller en vitenskapelig undersøkelse. Designet inkluderer blant annet metodevalg, utvalg av forsøkspersoner eller pasienter.