Fullstendig krise; avgrensning av en sykdom mot en annen.