Diemal, det offisielle, nordiske navn (NFN-navn) på sovemidlet dietylbarbitursyre (se barbitursyre), som også er kjent under navnene veronal og barbital. Diemal er nå ikke lenger brukt i Norge.