Diffusjon, molekylvandring, fysisk prosess som skyldes at alle molekyler ved temperaturer over det absolutte nullpunkt er i besittelse av bevegelsesenergi. Derfor vil de bli spredt hvis ikke andre krefter forhindrer det. Diffusjon kan finne sted i og mellom gasser og flytende og faste stoffer, men gjør seg særlig gjeldende i og mellom gasser og væsker fordi molekylene har størst bevegelsesfrihet ved disse tilstandene. Gasser i en beholder vil blandes slik at de hver for seg har samme konsentrasjon overalt. På samme måte fordeler molekylene i et oppløst stoff seg jevnt i oppløsningsmiddelet. Diffusjon spiller en uhyre viktig rolle for stofftransporten i organismen, f.eks. for cellenes stoffutveksling med omgivelsene, for tarmens opptak av næringsstoffer, og for utvekslingen av luftarter mellom blodet og luften i lungene og mellom blodet og vevene.