Dihydrostreptomycin, medikament med samme virkning som streptomycin, men som er noe mindre giftig (toksisk).