Dimercaprol, 2,3-dimercapto-1-propanol, et stoff som ble oppdaget i arbeidet med å finne motgift mot den arsenholdige, blæretrekkende stridsgassen Lewisitt. Kalles også BAL (British Anti Lewisite). Kan brukes som motgift også mot andre metaller: kvikksølv, kobber, nikkel, gull m.fl.