Dimercaprol, 2,3-dimercapto-1-propanol, er et stoff som ble oppdaget i arbeidet med å finne motgift mot den arsenholdige, blæretrekkende stridsgassen Lewisitt. Dimercaprol kalles også BAL (British Anti Lewisite). Stoffet kan brukes som motgift også mot andre metaller som kvikksølv, kobber, nikkel, gull med flere.