Dipsomani, periodisk alkoholmisbruk. Henger ofte sammen med sykelige stemningssvingninger ledsaget av impulsiv trang til alkoholnytelse, og er satt i forbindelse med epilepsi og bipolar lidelse. Dipsomani sees imidlertid hyppigst på basis av kronisk alkoholisme og må her betraktes som en følgetilstand (være av sekundær art), grunnet på de endringer i personligheten som fremkalles av langvarig alkoholmisbruk. Det er mulighet for at også andre konstitusjonelle faktorer kan spille en rolle (blant annet personlighetsavvik og schizofreni). Dipsomani varer som regel i noen dager, sjelden i uker. I periodene blir noen sky og tilbaketrekkende, andre brautende og oppstemte, mens atter andre kan utvikle forbigående vrangforestillinger. Mellom periodene er vedkommende som regel helt nøktern, naturlig og arbeidsom