Diskordans, manglende samsvar. Begrepet brukes særlig om manglende samsvar av egenskaper hos tvillinger, den ene har en egenskap som den andre mangler.