dissosiativ identitetslidelse

Dissosiativ identitetslidelse, psykisk lidelse kjennetegnet ved at en person opplever å ha to eller flere ulike identiteter eller personligheter som veksler mellom å styre atferd og væremåte. Det er uenighet eksperter imellom når det gjelder i hvilken grad multippel personlighet best kan forstås som en manifestasjon av det å lide av flere alvorlige psykiske lidelser samtidig, eller om tilstanden egentlig representerer en selvstendig nosologisk enhet (sykdomsenhet).

Faktaboks

Uttale

multˈippel personlighetsforstyrrelse

Også kjent som

Dobbelt bevissthet, multippel personlighetslidelse eller alternerende personlighetsforstyrrelse

Robert Louis Stevensons bok Dr. Jekyll og Mr. Hyde (1886) er en fri litterær fremstilling av en tilstand som mange i dag vil kalle en multippel personlighet.

Utbredelse

Uenighet om tilstandens realitet som egen nosologisk enhet gjør at den eksakte forekomsten av egentlig multippel personlighet er usikker.

Årsaker

Man antar at multippel personlighet skyldes at personen ikke makter å integrere ulike motstridende sider ved seg selv til en samlet identitet (defektpatologi). I stedet skilles ulike sider ved en selv fra hverandre som uavhengige identiteter uten kjennskap til hverandre (dissosiasjon). Multippel personlighet oppfattes derfor som en dissosiativ lidelse og ikke som en egentlig personlighetsforstyrrelse. Av samme grunn heter multippel personlighet i amerikansk terminologi (DSM-systemet) dissosiativ identitetsforstyrrelse. Personer med symptomer og atferd forenlig med multippel personlighet har ofte vært ofre for alvorlige fysiske overgrep og seksuelt misbruk i barnealder.

Påvirkning av stoff så vel som visse epilepsier kan gi symptomer som kan minne om multippel personlighet.

Symptomer

De ulike identitetene eller personlighetene har forskjellige, særegne holdninger, væremåter og hukommelse. Som regel finnes det en hovedidentitet eller personlighet som knyttes til personens egentlige navn og som oftest er preget av passivitet, avhengighet, skyld og depresjon. Den alternative identiteten eller personligheten har ofte et annet navn og motsatt væremåte og fremferd (f.eks. aggressiv, fiendtlig og selvdestruktiv). Den ene identiteten eller personligheten husker ofte ikke noe om den andre. Personer med multippel personlighetsforstyrrelse har som regel store huller i sin hukommelse, både når det gjelder nylige hendelser og hendelser langt tilbake i tid. Personene vil som regel også fremby symptomer på andre psykiske lidelser som angst, depresjon, spiseforstyrrelser og avhengighet av psykoaktive stoffer (stoff, alkohol, medikamenter).

Behandlingen

Behandlingen er i prinsippet som ved dissosiative lidelser.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg