Divergere, gå i forskjellige retninger, sprike (om akser).