Å divergere betyr 'å gå i forskjellige retninger', 'sprike' (om akser).