Doll's eye-reflex, refleks som sees hos noen bevisstløse pasienter etter skader av forhjernen. Refleksen kan mangle hos pasienter i dypt koma. Ved passiv dreining av hodet fra side til side beveger øynene seg reflektorisk til motsatt side. Se også vestibulo-okulær refleks.