Dybdesensibilitet, kinestesi, stillingssans, er en sammenfattende betegnelse på vår opplevelse av lemmenes stilling og bevegelser. Signalene stammer fra sanseorganer (senespoler, muskelspoler) i muskler, sener og leddkapsler. Impulsene herfra når via ryggmargen til lillehjernen og det somatosensoriske området av storehjernebarken.