Dynamisk psykiatri, begreper og teorier fra dynamisk psykologi anvendt i undersøkelse og behandling av psykiske lidelser og avvik.