Dynamisk skanning, radiologisk undersøkelsesmetode med gjentatte bildefremstillinger av ett og samme vevsområde etter injeksjon av kontrastmiddel eller isotop. Ved slik teknikk kan organer eller sykelige prosesser karakteriseres bedre med henblikk på funksjon og perfusjon. Både computertomografi (CT), magnetisk resonanstomografi (MR) og isotopundersøkelser kan suppleres med dynamiske studier.