Dys-, forstavelse som angir at noe er smertefullt, vanskelig eller fungerer dårlig.