Ekkoprøve, prøve for avsløring av simulert eller psykogent betinget hørselsnedsettelse. Pasienten leser en tekst høyt, og får høre sin egen tale gjennom hodetelefoner forsinket med brøkdeler av et sekund med forskjellige intensiteter. Hvis hørselen virkelig er nedsatt, blir talen ikke påvirket. Hvis hørselen er normal, blir talen nølende og stammende og til slutt umulig.