Eks-, forstavelse som betyr ut (av), fra, uten, vekk fra, bort, se også ex-.