Ekso-, forstavelse som betyr uten, på utsiden av, ytre.