Elektro-okulografi, (okulo- av lat. 'øye'), EOG, registrering av øyets hvilepotensial. Normalt er øyets fremre del positivt ladd i forhold til øyets bakre pol. Ved å plassere elektroder ved indre og ytre øyevinkel, vil øyets hvilepotensial kunne registreres når øyet beveges fra side til annen. Øyets hvilepotensial er for en stor del generert i netthinnens pigmentcellelag. EOG gir derfor informasjon om netthinnens metabolske aktivitet og sykdommer som angriper netthinnens pigmentcellelag (f.eks. klorokin-retinopati). Hvilepotensialet reduseres også i mørke. Videre kan EOG benyttes til studiet av normale og patologiske øyebevegelser.