Emetin er et alkaloid, C29H49N2O4, som utvinnes av den brasilianske brekkrotplanten, Cephaëlis ipecacuanha i maurefamilien. Emetin er et sterktvirkende brekkmiddel og er farlig ved overdosering. Emetin er et viktig middel ved behandling av amøbedysenteri.