Emetin, alkaloid, C29H49N2O4, som utvinnes av den brasilianske brekkrotplanten, Cephaëlis ipecacuanha i maurefamilien. Sterktvirkende brekkmiddel, farlig ved overdosering. Viktig middel ved behandling av amøbedysenteri.