Enkelt-blind-teknikk, se randomisert klinisk forsøk. Se også dobbelt-blind-teknikk.