Enter-, entero-, forstavelser som vedrører tarmen.