Epi-, forstavelse som betyr på, oppå, over, ved siden av, i tillegg til.